Interimbureaus voor artiesten


BRUSSEL -- Om creatievelingen bij te staan met hun papierwinkel van formulieren, komen er ,,uitzendbureaus voor artiesten''. De Vlaamse regering keurde gisteren de Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK) goed. Dit voorstel van minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP.A) is een eerste stap ter voorbereiding op het statuut van de kunstenaar. Dat treedt op 1 juli na een jarenlange discussie in voege.

De nieuwe wet stelt een kunstenaar gelijk met een werknemer. Daardoor heeft ook hij recht op sociale bescherming, zoals een ziekteverzekering, jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, uitkeringen of pensioen ...