Gentse burgemeester vraagt ingreep formateur Verhofstadt

Illegalen blijven via achterpoortje


© mh
GENT -- Steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in het land verblijven, beroepen zich op een ,,humanitair'' artikel uit de Vreemdelingenwet om hun procedure in Brussel te heropenen. De Gentse burgemeester Frank Beke noemt de situatie van de illegalen in zijn stad onredelijk en heeft formateur Guy Verhofstadt (VLD) formeel gevraagd de wet aan te passen.

De asielzoekers waarvan de procedure is afgelopen, verwijzen naar artikel 9, lid 3 dat verblijf om humanitaire redenen wettigt. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken is het artikel bedoeld om uitgeprocedeerde ...