BRUSSEL -- De ontmanteling van de Belgische kerncentrales en de radioactieve restanten van het Belgische kernenergieonderzoek in Mol noodzaken nieuwe afspraken over wie de facturen gaat betalen. De staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, erkende gisteren dat de gesprekken tussen de regering en de elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE moeizaam verlopen.

Vooral over de financiering van het nucleair passief in Mol en Dessel is het moeilijk om nog afspraken te maken, verklaarde Deleuze gisteren, nadat volksvertegenwoordiger Simonne Creyf vragen had gesteld over de manier waarop Electrabel zijn internationale expansie financiert.

Volgens Deleuze dringen de elektriciteitsproducenten aan op een vrijstelling van de verdere financiering van het nucleair passief van Mol-Dessel. ,,Ze beroepen zich op de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt'', verklaarde de staatssecretaris. In 1990 werden de overheid en de Belgische elektriciteitsproducenten het nog eens om elk een deel te dragen van dat nucleair passief. Maar het financiële engagement beperkte zich toen tot een urgentieprogramma.


Afspraak
De overheid heeft begin dit jaar 3,8 miljard frank betaald en vindt dat zij daarmee haar afspraak is nagekomen. Maar de elektriciteitssector kwam totnogtoe niet over de brug. Met een noodingreep werd eind vorig jaar wel 350 miljoen frank gevonden. Dat bedrag volstaat om tot september 2001 de lopende werken verder te zetten.

Deleuze vond het wel begrijpelijk dat elektriciteitsbedrijven en vooral Electrabel de aangelegde spaarpot voor de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange gebruiken om de Europese expansie te financieren. Maar tegelijk wees hij erop dat de Belgische regering al begin april vorig jaar bij de toezichthouder van de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt -- de Creg -- een rapport bestelde om uit te maken hoe in de toekomst dat bedrag voor de ontmanteling van de kerncentrales beheerd en gebruikt kan worden. Volgens de staatssecretaris voor Energie levert de Creg eind maart zijn advies af.

De totale kosten voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales worden vandaag geraamd op 47 á 61 miljoen frank. Volgens Deleuze leggen de elektriciteitsproducenten sinds 1985 voorzieningen aan voor de ontmanteling en het beheer van het radioactief afval. De regels zijn vastgelegd in een overeenkomst met de Belgische regering. Vandaag is dat bedrag al opgelopen tot 20 miljard. Op basis van de huidige regeling moet het uiteindelijk circa 59 miljard frank worden.