BEIROET (reuters) -- Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de monetaire overheid in sommige landen in het Midden-Oosten strengere controles en publicatieregels moet opleggen aan islamitische banken, die naar raming wereldwijd tot 10 procent van de banktegoeden controleren. De islam verbiedt de betaling van rente.

Paul Chabrier, directeur van het departement Midden-Oosten van het IMF, zei dat islamitische financiële instellingen de algemeen gangbare boekhoudkundige regels moeten hanteren om correct hun winst, slechte kredieten en rendementen te berekenen. Tijdens een conferentie in Beiroet wees hij erop dat de bankcrises in Azië en Turkije hebben aangetoond dat geen enkele bank immuun is voor een faillissement.

,,Het feit dat islamitisch bankieren gebaseerd is op religieuze principes, is niet relevant voor de toezichthouders. Religieuze kwesties zijn van geen belang voor toezichthouders.''

Het islamitische bankieren groeit snel, vooral in landen waar godsdienst meer greep op de maatschappij krijgt. Pakistan is van plan om tegen juni over te schakelen op het ,,religieuze'' bankieren. Ook Libanese banken beginnen stilaan interesse te tonen voor islamitische producten.

Maar de banken interpreteren de islamitische wetgeving en het verbod op het ontvangen en betalen van rente op verschillende manieren. Sommige banken rekenen hun klanten inderdaad geen rente aan, maar kopen producten voor hun klanten, die ze hen dan duurder en met uitgestelde betaling doorverkopen. Het is ook vrij gangbaar dat een bank een belang neemt in een project dat ze wil financieren.

Door het gebrek aan informatie tussen banken en hun klanten, zijn de meeste islamitische bankproducten volgens Chabrier kortetermijnproducten. ,,Meer transparantie zal de ontwikkeling van complexere producten op langere termijn mogelijk maken, wat de financiële innovatie en een verdieping van de markt zal bevorderen'', zei hij.