WASHINGTON (reuters) -- Als de Verenigde Staten Brazilië niet als een strategische partner gaan beschouwen, dan lopen ze de kans de Braziliaanse markt te verliezen aan Europese concurrenten. Dat hebben Amerikaanse experts voor Latijns-Amerika aan president George W. Bush laten weten.

De experts vragen de regering haar beleid tegenover het grootste land van Latijns-Amerika bij te stellen. Meningsverschillen over handel mogen de banden met Brazilië niet ,,vergiftigen'', zeiden ze. Brazilië heeft een economie die tweemaal zo groot is als die van Rusland, en bijna zo groot als die van China.

Volgens de specialisten is Brazilië een cruciale bondgenoot om de Verenigde Staten te helpen bij de aanpak van een escalerende crisis in Colombia. Die rol heeft het land ook voor de aanpak van instabiliteit in Andeslanden, en bij de aldoor ingewikkelder relaties met een populistische regering in Venezuela, een grote olieleverancier van de VS.

,,Of de Verenigde Staten al dan niet akkoord gaan met Brazilië, dat land is een hoofdrolspeler in Zuid-Amerika'' schreven leden van een speciale studiegroep van de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen aan president Bush. ,,We moeten beginnen met luisteren naar de Braziliaanse perspectieven, en we moeten Brazilië als een belangrijke strategische bondgenoot beschouwen, en dienovereenkomstig behandelen''.

Relaties tussen Washington en Brasilia zijn onder spanning gekomen door handelsdisputen over Braziliaans sinaasappelsap en staalexport, en door meningsverschillen over het tempo voor vrijhandel in het westelijke halfrond.

De studiegroep denkt dat zich voor de regering-Bush een gunstige gelegenheid aandient om het beleid te veranderen. President Fernando Henrique Cardoso zal Bush op 30 maart ontmoeten, kort voor een topconferentie van de leiders van 34 Amerikaanse landen in Quebec.

In zijn rapport wijst de studiegroep er op dat Brazilië dit jaar de vijfde economie ter wereld wordt. Het land speelt de leidende rol in Mercosur, het handelsblok dat het vormde met Argentinië, Paraguay en Uruguay. Met de Europese Unie heeft Brazilië strategische banden ontwikkeld die de VS duur te staan kunnen komen, zeiden de experts.

De top in Quebec zal het vooral hebben over de Vrijhandelszone van de Amerika's (FTAA), waarover onderhandelingen aan de gang zijn. De brede opvatting in Brazilië is volgens de experts dat die FTAA de VS ten goede komt zonder dat Brazilië evenredig toegang krijgt tot de Amerikaanse markt. De Brazilianen beschouwen de Amerikaanse anti-dumpingwetten, en de normen voor arbeid en milieu die aan handelsakkoorden met de VS worden verbonden, als een protectionistisch complot.

,,Het is tijd om met een positieve agenda voor de pinnen te komen, eerst en vooral door Brazilië als een regionale leider te erkennen'', zei Arturo Porzecanski, een lid van de studiegroep die bij ABN-AMRO verantwoordelijk is voor opkomende markten en schuldenstrategie.