Over de hele wereld gaat er steeds meer aandacht naar een goedkope en snelle verbinding met het Internet via bestaande elektriciteitsnetten, schrijft Paola di Maio.

Voor iedereen die per minuut betaalt om het Internet te gebruiken, is het een heel aantrekkelijk vooruitzicht om onmiddellijk en permanent toegang te hebben tot een grote bandbreedte tegen een vaste prijs. Dat is wat de technologie van Powerline Telecommunications (PLT) biedt. Die geeft aan elektriciteitsgebruikers een snelle, tweewegsverbinding met communicatiediensten via bestaande elektriciteitsnetten.

Ondanks technische uitdagingen en recente tegenslagen -- onder meer in Groot-Brittannië -- trekt PLT wereldwijd heel wat aandacht omdat snelle en rendabele internetdiensten sneller beschikbaar kunnen zijn voor iedereen die aangesloten is op een elektriciteitsnet. De komende maanden hopen de ontwikkelaars snel een doorbraak te realiseren zodat ze niet te veel achterlopen op concurrerende technologieën.

PLT biedt een alternatief voor de 'laatste kilometer' of de lokale lus, de koperen draden die de telefoongebruikers verbinden met moderne glasvezelnetwerken voor telecommunicatie. De pc van de gebruiker is via een coaxkabel verbonden met een protocolvertaler en het signaal loopt naar en van het lokale elektrisch onderstation via het bestaande laagspanningsnet. In het onderstation maakt een concentrator de verbinding met de conventionele hoofdlijnen van het telecommunicatienetwerk, of backbone.

In de toekomst zal de technologie misschien gebruik maken van kabels met een hogere spanning zodat een heel rendabele communicatie-infrastructuur kan ontstaan. De PLT-producten die momenteel beschikbaar zijn, kunnen gegevens versturen aan een snelheid tot 1Mb per seconde -- bijna 20 keer sneller dan een standaard modem van 55Kb -- maar in de toekomst kan die snelheid nog veel hoger liggen.

John Dickinson is één van de eerste wetenschappers achter die technologie en hij werkt nu voor Electricom, een PLT-informatiedienst die vanuit Groot-Brittannië werkt. ,,PLT biedt het vooruitzicht enorm veel sneller te zijn dan elke vergelijkbare massatechnologie waarbij PLT potentieel evenveel informatie kan versturen als 100 extra telefoonlijnen bij elke elektriciteitsconsument.''

,,Voor de elektriciteitsmaatschappijen is het een kans om inkomsten en winst te verhogen door telecomdiensten aan te bieden en om in een totaal nieuw domein van diensten te stappen, namelijk dat van de 'informatievoorziening','' zegt David Hines, uitgever van het Britse Powerline Publishing.

Dat kan dan weer zorgen voor een ruimere keuze voor de consument en een ernstige concurrentie betekenen voor bestaande telecombedrijven, zegt David Healey, voorzitter van het International Powerline Communications Forum (www.ipcf.org), dat de industrie vertegenwoordigt en ijvert voor een snelle goedkeuring van PLT-standaarden.

,,De geringe marginale kosten voor bijkomende uitrusting zouden het voor de elektriciteitsbedrijven zeer haalbaar maken om in de sector van de telecommunicatie te stappen en zouden een snelle ontwikkeling mogelijk maken'', legt Healey uit.

Maar er zijn ook voordelen voor de netwerkoperatoren. De kostprijs voor aansluitingen zou laag liggen omdat ze de bestaande infrastructuur opnieuw kunnen gebruiken en ze kunnen nieuwe, permanent on line-diensten aanbieden.

Ondertussen kunnen aanbieders van inhoud en andere derden de PLT gebruiken voor de evaluatie en verbetering van de groeiende markt voor nieuwe toepassingen, zoals internettelefonie, automatisering en veiligheid in huis, thuisbankieren, thuiswinkelen en back-up van gegevens.

PLT heeft een duidelijke aantrekkingskracht in Europa waar gebruikers moeten betalen om toegang te krijgen tot de lokale lus. Hoewel de tarieven sterk variëren.

In de VS is de toegang tot de lokale lus bijna gratis en daar ligt de uiteindelijke markt voor PLT eerder 'binnenshuis', waarbij gezinnen hun pc's en andere apparaten kunnen verbinden in een lokaal netwerk. Maar het bedrijf Media Fusion uit Dallas, dat vorige maand een een Amerikaans patent kreeg voor zijn PLT-technologie, zegt dat het de levering van stem, beeld en Internet kan versnellen naar scholen en landelijke gebieden, wat de Amerikaanse regering nastreeft.

Het bedrijf zegt dat te kunnen realiseren zonder glasvezelnetwerken te leggen voor de 'laatste kilometer'.

Totnogtoe heeft de technologie echter meer bewezen op papier dan in de praktijk. Technische hinderpalen -- zoals ruis op de lijn, onevenwicht in de elektrische belasting en storing door de transformator -- hebben de ontwikkeling van de technologie gehinderd. Die problemen zijn nu grotendeels opgelost, samen met de vrees voor de veiligheid van gegevens via het Internet.

Vorig jaar hebben verschillende Europese nutsbedrijven met succes testen uitgevoerd met internetverbindingen via elektriciteitslijnen.

In Groot-Brittannië sloten United Utilities en Nortel, de Canadese fabrikant van telecom-uitrusting, een joint venture -- Nor.Web -- die de eerste zou zijn geweest om PLT op een commerciële basis aan te bieden. Hun oplossing -- Digital Powerline Technology (DPT) -- werkte en was klaar om uitgebaat te worden. Maar in september vorig jaar werd de hele operatie afgelast.

Het probleem van Nor.Web was dat de bestellingen van nutsbedrijven niet snel genoeg waren binnengelopen, ondanks de duizenden commerciële bevragingen en de blijkbaar hoge vraag vanwege de eindgebruikers.

,,In zekere zin waren we te snel klaar voor de nutsbedrijven'', zegt John Laycock, de voormalige directeur van Nor.Web en verantwoordelijk voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen.

Dat is misschien maar een deel van het verhaal. Healey stond sinds 1997 aan het hoofd van het project en kwam in een rapport tot het besluit dat de stopzetting was gebaseerd ,,op een interne bedrijfsbeslissing -- waarschijnlijk op aandringen van Nortel -- waarbij andere producten met beter ontwikkelde markten voorrang kregen''.

Anderen spraken meer rechtuit. Gerhard Goll, een manager bij EnBW, een Duits nutsbedrijf dat betrokken was bij de testen van Nor.Web, zei dat de stopzetting ,,moeilijk te begrijpen'' was. Hij voegde eraan toe dat de technologie economisch haalbaar was. ,,Ondanks de onbegrijpelijke beslissing om ermee te stoppen, gaan we van onze kant verder met het project.''

EnBW is niet de enige die wil doorgaan. In Europa heeft Ascom, een Zwitsers bedrijf dat telecomoplossingen aanbiedt, gedurende enkele maanden zonder probleem een demonstratiesysteem laten lopen. Dat gebeurde in samenwerking met RWE Energie, een van de grootste nutsbedrijven van Duitsland. Ascom plant halfweg dit jaar ruime tests bij gebruikers, samen met RWE en andere potentiële klanten in Europa. Het bedrijf heeft plannen voor een commerciële lancering volgend jaar.

Nog andere bedrijven zijn met PLT bezig, waaronder Siemens en Ericsson in Europa, Newbridge in Noord-Amerika en Keyin Telecom in Zuid-Korea.

De technologie ontwikkelt zich snel. Het Franse Alcatel bijvoorbeeld biedt een 2Mb-product aan voor het middenspanningsnet, waarbij het signaal loopt via de ijzeren mantel van de kabel. Newbridge heeft een OFDM-technologie (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) die potentieel een veel grotere bandbreedte kan bieden dan nu beschikbaar is.

De technologie van Media Fusion, Advanced Sub-Carrier Modulation, gebruikt gedeponeerde software en hardware om gegevens te schrijven in de natuurlijk aanwezige magnetische golven rond elektriciteitslijnen. Volgens William Stewart, voorzitter en hoofdwetenschapper, biedt dat een bijna onbegrensde capaciteit.

Misschien duurt het dus niet lang meer eer je stopcontact een bijkomende functie krijgt als breedband communicatiepoort.

© The Financial Times