Zijn carrière heeft Paul van Buitenen niet vooruit geholpen door de vuile was van de Europese Commissie buiten te hangen. Maar zijn trofeeënkast vaart er wel bij. Deze week heeft hij nog maar eens een prijs gekregen -- zowat zijn tiende, schat hij -- omdat hij het wanbeheer en de ongeoorloofde praktijken binnen de Commissie onder de voormalige voorzitter Jacques Santer aan de kaak stelde.

Reader's Digest heeft Paul van Buitenen tot ,,Europeaan van het Jaar'' gekozen en zei dat het puur toeval was dat hij zijn prijs overhandigd kreeg op de dag dat commissaris Neil Kinnock met een nieuw hervormingsplan op de proppen kwam.

Toeval of niet, Kinnock liet zich niet uit zijn lood slaan. Hij reageerde wel geprikkeld toen hij de naam van Buitenen nog maar hoorde. Volgens hem hebben van Buitenens onthullingen het onderzoek naar een paar gevallen van wanbeheer die de Commissie al in gang had gezet, in gevaar gebracht.

Maar de Nederlander is niet van plan om in te binden. De tienduizend dollar (400.000 frank) die hij van Reader's Digest heeft ontvangen, stort hij in een strijdfonds om andere ,,klokkenluiders'' in Europa en wellicht ook in de Commissie te helpen.

Volgens hem zal de prijs hem helpen om ,,te blijven gaan waar geen enkele EU-ambtenaar ooit gegaan is''.

© The Financial Times