BRUSSEL -- De Belgische Bekaert-groep, wereldwijd de belangrijkste producent van staaldraad, verwacht voor het boekjaar 1999 een geconsolideerde winst van minstens 80 miljoen euro. In 1998 was dat 35,7 miljoen euro. ,,Het resultaat overtreft de winstverwachtingen van de financiële analisten'', staat te lezen in een persmededeling.

,,Naast de goede conjunctuur en een sterke vraag naar onze producten hebben vooral inspanningen binnen de groep bijgedragen tot de stijging van de winst'', schrijft Bekaert.

Volgens Bekaert zijn er zes elementen die de flinke groei kunnen verklaren: ,,Een kostenreductie in de productie, een betere samenwerking met de klanten, een focus op nieuwe toepassingen, de afstoting van minder rendabele activiteiten, de uitbreiding in groeiregio's als Azië en Centraal-Europa en de versnelde groei van Bekaert Advanced Materials, onder andere via overnames.''

Ook de lagere grondstofprijzen, een sterke dollar en hogere winsten uit beleggingen hebben de winst de hoogte ingejaagd.

De gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van Delaware Computing, de verkoop van de Engelse fabriek in Warrington en van Hylsa-Bekaert in Mexico worden volledig gecompenseerd door provisies, onder andere voor de terugbetaling van Maribel-bis en -ter. Bekaert verwacht dat deze gunstige trend, met een behoorlijke conjunctuur, zal doorzetten.

Op 9 maart volgen de uitgebreide resultaten.