ANTWERPEN -- Hessenatie, het grootste Vlaamse havenoverslagbedrijf, heeft zijn lessen getrokken uit de terugval van het niet-gecontaineriseerde stukgoed. Het brengt een belangrijk pakket stukgoedtrafieken -- goed voor een jaaromzet van 1,4 miljard frank -- onder in een samenwerkingsverband met het haven- en vervoerbedrijf Nova.

Nova & Hessenatie Stevedoring is goed voor een omzet van ruim 1,7 miljard frank en gaat dit jaar meer dan vier miljoen ton klassiek stukgoed lossen en laden. Streefdoel is dit jaar 300 miljoen frank te investeren. De joint venture biedt werk aan 350 mensen. De leiding van het samenwerkingsverband komt in handen van Rik Geerardyn, een topman van de Nova-groep.

Het gaat al enkele jaren slecht bij de Antwerpse havenbedrijven die zich toeleggen op het stukgoed, dat nog niet aan- en afgevoerd wordt in containers. Meer en meer stukladingen gaan de wereld rond in dergelijke laadkisten. Bovendien is een concurrentieslag aan de gang tussen de overslagbedrijven, die gespecialiseerd zijn in het klassieke stukgoed.

Hessenatie en Nova brachten gisteren de boodschap dat allianties de toekomst zijn als de havenoverslagbedrijven, die zich toeleggen op niet-gecontaineriseerd stukgoed, de komende jaren rode cijfers willen vermijden. Rik Geerardyn voorspelde gisteren dat nog andere samenwerkingsverbanden het licht zullen zien.

De algemeen directeur van Hessenatie, William Masschelier, voegde eraan toe dat de samenwerking tussen Hessenatie en de Nova-groep een ,,goed voorbeeld is dat anderen uit de sector tot nadenken zal stemmen''.

Hessenatie verhuist onder meer de overslag van staalproducten naar de joint venture. Goed voor een omzet van bijna 1,3 miljard frank.

De totale omzet van Hessenatie bedraagt 14 miljard frank. Met de verhuizing schuift het grootste Belgische havenoverslagbedrijf almaar meer op in de richting van een containerbehandelaar. Na deze deal steunt de onderneming nog op twee grote poten: containers en auto's.

Nova brengt ten slotte zijn volledige stukgoedoverslag in en een deel van zijn activiteiten op het vlak van woudproducten. Dat vertegenwoordigt een omzetcijfer van 410 miljoen frank. De geconsolideerde omzet van de Nova-groep bedroeg in 1998 meer dan anderhalf miljard frank.