ZAVENTEM -- De staking bij het parkingbedrijf API op de luchthaven van Zaventem is voorbij. Directie en vakbonden bereikten een akkoord, na bemiddeling van het ministerie van Arbeid.

De werknemers krijgen, zoals ze vroegen, een eigen syndicale delegatie, specifiek voor de luchthaven. De directie van Interparking, waarvan API deel uitmaakt, vroeg als tegenprestatie sociale vrede. De plotse staking lag haar zwaar op de maag. Vanaf nu beloven de werknemers langer te onderhandelen vooraleer naar het stakingswapen te grijpen. De bonden zetten ook hun rechtsgeding stop waarmee ze een eigen veiligheidscomité voor API probeerden af te dwingen.

Gisterochtend hadden de 75 API-werknemers nog de parkings geblokkeerd. Kort daarop kwam een deurwaarder aankloppen, die op rechterlijk bevel de vrijmaking van de toegangen eiste. Daaraan hing een dwangsom van 10.000 frank per inbreuk vast. De stakers gaven de parkings vrij, omdat er een verzoeningsvergadering gepland stond. Het sociaal akkoord werd na de middag unaniem door het personeel goedgekeurd. Daarop gingen de API-mensen weer aan het werk.