BRUSSEL -- Michel Tilmant trekt de deur van de BBL in Brussel achter zich dicht en verhuist met zijn hebben en houden naar Amsterdam, om vandaaruit te helpen aan de verdere internationale uitbouw van de financiëledienstengroep ING.

Michel Tilmant (47) heeft begin dit jaar het voorzitterschap van de BBL overgelaten aan Luc Vandewalle, om zich volledig te kunnen toeleggen op een ,,hogere'' taak: de verdere expansie van ING. De Belgische bankier, die al enige jaren lid was van het directiecomité van ING, is benoemd tot vice-voorzitter van het directiecomité van ING, voorzitter van de stuurgroep Europa van ING en voorzitter van de ING Bank. Die job kluistert hem drie tot vier dagen per week op zijn bureau in het hoofdkwartier van ING in Amsterdam. Eén dag per week is hij nog in Brussel, en de overige dagen reist hij rond in Europa.

Hij laat overigens een BBL achter in uitstekende gezondheid. De cijfers over het boekjaar 1999 zijn nog niet definitief, maar Tilmant steekt niet weg dat de BBL op nagenoeg alle vlakken -- investment banking, financiële markten, vermogensbeheer, retailbanking -- een ,,zeer goed'' jaar achter de rug heeft.

De zware verantwoordelijkheid die de Waal Michel Tilmant toebedeeld krijgt in de ING-groep, bewijst dat het de leiding van ING menens is met de ,,dedutchifying'' ofte ,,ontnederlandsing'' van de financiëledienstengroep. In het zevenkoppig directiecomité van ING heeft Tilmant als niet-Nederlander overigens het gezelschap gekregen van een Brit en een Amerikaan.

Wat Tilmant vooral aantrekt in de nieuwe job, zegt hij in een afscheidspraatje, is de reikwijdte van het domein waarover hij de verantwoordelijkheid krijgt: een divisie die reikt van Groot-Brittannië tot Rusland, met 60.000 werknemers, talloze producten en een enorm balanstotaal. Én het multiculturele aspect van zijn job: het komt erop aan mensen en maatschappijen met verschillende culturen te doen samenwerken.

Hij beseft dat hij wat verder komt te staan van het operationele bankieren. Eerder bankmanager dan bankier. Maar zelfs die omschrijving vindt hij niet passen, omdat hij zich ook bezighoudt met verzekeringen. ,,Eigenlijk moet je me 'Integrated Financial Services Manager' noemen', zegt hij grappend.

Over de richting die hij ING Bank wil doen uitslaan, over de expansieplannen, wil hij niet veel kwijt. ,,Ik heb ideeën'', zegt hij. ,,Maar ik praat er niet over, ik voer ze uit''. Hij wil niet horen dat er nog blinde vlekken zijn in het Europese netwerk van ING. ,,Wij moeten nergens absoluut aanwezig zijn. Wij kijken waar er mogelijkheden zijn en of die op een rendabele manier kunnen worden benut. We beginnen dan met de uitoefening van één metier, bijvoorbeeld verzekeringen of vermogensbeheer of investment banking, en breiden dan onze activiteiten uit.''

ING Bank staat sterk in Nederland, België (met de BBL), Duitsland (BHF Bank) en Groot-Brittannië (Barings). Een poging eind vorig jaar om de controle te verwerven over de Franse bank CCF mislukte. Daarover wil Tilmant niet veel zeggen. Ook niet of ING een tweede poging voorbereidt.

,,Via BBL Frankrijk heeft ING al een behoorlijke voet aan de grond in Frankrijk. Vanuit die vertrekbasis kan ING bijkomende activiteiten ontplooien op de Franse markt. De directeur-generaal van BBL Frankrijk heeft de opdracht gekregen na te denken over de manier waarop zijn instelling kan bijdragen tot de realisatie van de ING-strategie in Frankrijk.'' Is dat het alternatieve scenario, voor het geval CCF ING toch ontsnapt? ,,Nee'', repliceert Tilmant gevat. ,,Het is het huidige scenario.''

Hij herhaalt dat ING drie wegen bewandelt om een echte Europese geïntegreerde financiëledienstengroep te worden: zelf activiteiten opzetten, overnemingen doen of partnerschappen sluiten, naar gelang van de omstandigheden.

De jongste maanden duiken er geregeld geruchten op over contacten tussen ING en Fortis, ING en ABN Amro of ABN Amro en Fortis met het oog op een verdere schaalvergroting in de Nederlandse financiële sector. Michel Tilmant wuift die geruchten weg. ,,Dat zijn ideeën die ontspruiten uit de breinen van zakenbankiers. Er zijn te veel zakenbankiers die hun geld moeten verdienen met deals allerhande, en als die deals niet spontaan tot stand komen, moeten de zakenbankiers ze bedenken en promoten'', lacht hij. Volgens Tilmant is ING groot genoeg in Nederland.