Meer schakering in theaterlandschap

Commissie Dramatische Kunst heeft preadviezen klaar

BRUSSEL -- De Beoordelingscommissie voor Dramatische Kunst heeft haar preadviezen klaar voor de aankomende subsidieperiode van 2001 tot 2005. Ze stelt voor 29 groepen te subsidiëren, voor een totaalbedrag van 825 miljoen frank. De commissie wil impulsen geven en diversiteit bevorderen. Vandaar een fikse injectie grensverkennend theater, een positieve houding jegens het jeugdtheater en scepsis tegenover schaalvergroting.

Eind augustus schreef Luk Van den Dries, die deze commissie voorzit, in een Opinieartikel in deze krant (DS 26 augustus) dat ,,aan de consensus van wat goed theater is, eens stevig moet worden geschud''. Er klinken inderdaad al enkele jaren verzuchtingen dat het theater wat voorspelbaar geworden is, routineus en weinig schokkend. De vernieuwing van de jaren '80 is norm geworden en een nieuwe vormgeving dient zich nog niet met grote dwingendheid aan.

Het decreet dat de podiumkunsten ...

Niet te missen