PWA'ers weten niet wat hun boven het hoofd hangt

,,Afschaffing PWA's ondenkbaar voor SP''

BRUSSEL/ANTWERPEN-- ,,Ik heb mijn job opgezegd om PWA-beambte te worden. Maar sinds kort gonst het van geruchten over de afschaffing van de PWA-diensten.'' De ambtenaren die werklozen aan een (bij)job helpen, zijn bang zelf zonder werk te vallen. Ze weten niet wat ze moeten denken van de verwarde signalen die de federale en Vlaamse overheid geven. SP'er Hans Bonte eist duidelijkheid: ,,Het is ondenkbaar dat de regering de PWA's afschaft.''

In de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) de gemeentelijke klusjesdiensten voor werklozen, staat de telefoon roodgloeiend. PWA-gebruikers willen weten of ze in de toekomst nog een beroep kunnen doen op een goedkope PWA'er om in de tuin te werken of om huishoudelijke taken over te nemen. De beambten aan de andere kant van de lijn zitten met de handen in het haar. Zij kunnen de vragen van de gebruikers niet beantwoorden. Sterker nog: ze vrezen voor hun eigen job.

,,Wij weten ...

Niet te missen