ACV vol vertrouwen naar verkiezingen

BRUSSEL -- Het ACV trekt vol vertrouwen naar de sociale verkiezingen in mei. Voorzitter Luc Cortebeeck rekent erop dat hij de dominante positie van de christelijke bond kan behouden. Die pakt in zijn campagne uit met tien eisen voor een ,,betere kwaliteit van de arbeid''.

Volgens Luc Cortebeeck blijkt uit een bevraging van de ACV-achterban dat de almaar toenemende werkdruk en stress als grootste problemen worden ervaren. Voor 80 procent van de ACV'ers moet de ombuiging van die trend de belangrijkste syndicale doelstelling voor de komende jaren zijn. Ook klachten over te weinig ...

Niet te missen