,,Zweer het!''

Michel in de clinch met Van Peel over defensiedebat

BRUSSEL -- ,,Zweer het! Zweer het dat het nooit is gebeurd tijdens het CVP-bewind!'' Minister Louis Michel dacht dat de aanval de beste verdediging was. De voorzitter van de CVP-kamerfractie, Marc Van Peel, putte nieuwe energie uit de uitval van de liberaal.

De Vlaamse christen-democraat neemt het niet dat politici van de meerderheid en topmilitairen morgen in de gebouwen van de generale staf in Evere vergaderen over de toekomst van het leger.

,,Af en toe vergaderden we in kastelen, maar nooit in kazernes. Wij hadden veel informeel overleg tussen de meerderheidspartijen. Doe hetzelfde en bespaar u veel incidenten, mijnheer Michel'', antwoordde de Antwerpse CVP'er gisteren ...

Niet te missen