Pinxten ging omdat Colla wou gaan

BRUSSEL -- Onder druk van vragen van Gerolf Annemans liet oud-minister Karel Pinxten woensdagavond laat in de Kamer licht schijnen op wat zich in de coulissen van de Wetstraat afspeelde op 1 juni 1999, de dag van zijn ontslag. Pinxten eindigde met een pleidooi om ministers slechts de laan uit te sturen als er concreet aanwijsbare fouten zijn.

Om 23 uur trachtte Annemans een antwoord te vinden op de vraag welk argument de doorslag gaf in Pinxtens ontslag, op 1 juni.

Pinxten, zo was duidelijk geworden, had de nota-Destickere, die door VLD-voorzitter Guy Verhofstadt aan premier Jean-Luc Dehaene was overhandigd, nooit gelezen. Hij kon daarvoor moeilijk verantwoordelijk worden gesteld.

Met korte, precieze vragen lukte het de Blokker wat te veel van zijn collega's met oeverloze vaagheden niet lukte: Pinxten te doen wijken. De ex-minister ...

Niet te missen