Er komt wellicht een oplossing in het dossier van de drie gsm-operatoren die al enkele maanden weinig of geen bouwvergunningen afgeleverd krijgen voor hun gsm-masten.

Na overleg tussen de federale overheid en de gewesten werd een oplossing gevonden voor de knelpunten die er nog waren in de toepassing van een koninklijk besluit over de normering van zendmasten. Dat kb beperkt het zenden van elektromagnetische golven.

Het advies van de raad van state van dit kb is nu positief, zodat dit kb definitief afgewerkt kan worden. Zodra het kb gepubliceerd is, zegt de minister van Leefmilieu en Volksgezondheid, Magda Aelvoet (Agalev), kunnen de problemen met de bouwvergunningen opgelost worden.