BRUSSEL (belga) -- Meer dan 40.000 mensen zijn in België niet welkom als klant bij de banken, en dat aantal neemt toe. Dat zegt de organisatie Réseau Financement Alternatif die op vraag van minister van Economische Zaken Charles Picqué een studie deed naar de weigering door de banken om aan bepaalde mensen een basisdienstverlening te bieden.

De studie stelt dat banken hun aanbod van een basis-bankdienst beperken naargelang het inkomen van de betrokkenen. Zo weigert de bank een rekening te openen, een betaalkaart af te leveren, of verrichtingen uit te voeren en zegt ten slotte de rekening op. Daarnaast blijkt dat sommigen geen gebruik maken van de basisdienstverlening omdat ze beslag op hun inkomen of compensatie vrezen van bedragen waarvoor zij bij de bank in het rood staan. Anderen, toont de studie aan, hebben geen toegang tot de basisdiensten van de banken omwille van hun statuut bij de administratie. Mensen zonder papieren bevinden zich in dat geval.

Volgens het Réseau Financement Alternatif treft bankuitsluiting ten minste 40.000 personen. De betrokkenen hebben doorgaans een laag inkomen: in 45 procent van de gevallen moet het gezin het met minder dan 25.000 frank (619,73 euro) per maand stellen, in 85 procent van de gevallen met minder dan 35.000 frank (867,64 euro). Het betreft meestal laaggeschoolde jongeren (61 procent is tussen 20 en 40 jaar oud), steuntrekkers (50 procent) of werklozen (26 procent).

Minister van Economische Zaken Charles Picqué meent dat het hoog tijd is om het debat terzake aan te vatten. Hij herinnert daarbij aan het wetsvoorstel dat PS-kamerlid Karin Lalieux (PS) indiende. Dat wil een einde stellen aan het fenomeen van bankuitsluiting. De minister is ervan overtuigd dat het charter van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) van 1996 over een basis-bankdienst niet wordt gerespecteerd. In dat charter engageren de banken zich ertoe dat alle consumenten toegang zouden hebben tot een bankrekening.

Het Réseau Financement Alternatif is voorstander van een wet die bepaalt dat elke fysieke persoon in België recht heeft op een basispakket bankdiensten tegen een vastgelegde maximumprijs, zonder aan bijzondere voorwaarden te moeten beantwoorden. Banken die geen basisdienstverlening aanbieden, zouden verplicht moeten worden bij te dragen tot een fonds dat bijdraagt in de kosten van de banken die wel de basisdiensten aanbieden.