BRUSSEL -- De Post is geen bedrijf in moeilijkheden, zo heeft minister Rik Daems (VLD) gisteren in de Kamer gezegd. De cijfers van de doorlichtingen die de raad van bestuur en het college van bedrijfsrevisoren hebben overgemaakt aan de regering, lijken dit te bewijzen. Maar sommige regeringspartners maken zich bezorgd dat De Post wel op weg is om een bedrijf in moeilijkheden te worden.

Daems zei in de Kamer dat De Post dit jaar 62 miljoen euro (2,6 miljard frank) nettowinst gaat halen, terwijl de meer richtinggevende courante cashflow 120 miljoen euro (4,9 miljard fr.) zal bedragen. Dat het courante resultaat lager dan verwacht uitvalt, komt door de extra kosten voor de informatisering en het sociaal plan. Uit de doorlichting van de raad van bestuur blijkt immers dat De Post het sociaal plan met 800 geplande afvloeiingen (in voltijds equivalenten) dit jaar niet uitgevoerd kreeg. In realiteit vertrokken er maar 400.

Toch is de voogdijminister over De Post, die topman Frans Rombouts altijd verdedigd heeft, ook niet zonder kritiek. Zo wijst hij op het feit dat bij het begin van de herstructurering van De Post slechts 400 universitairen werkten (op de meer dan 40.000 werknemers). En ook de rapportering was totnogtoe onvoldoende transparant, zo gaf de minister toe.

Vrijdag buigt het kernkabinet zich over de twee doorlichtingen en worden naar verwacht beslissingen genomen om de Post een striktere rapportering op te leggen (DS 19 december). Totnogtoe publiceerde de Belgian Post Group geen geconsolideerde resultaten over alle filialen heen, tot ontsteltenis overigens van sommige leden uit de raad van bestuur die dit hebben gelaakt vanuit de praktijk van niet-overheidsbedrijven. Daar komt evenwel verandering in.

Daems wuifde de kritiek weg over de samenstelling van het directiecomité en het uitvoerend comité. Vanuit de PS dringt men erop aan om de macht van het executief comité (uitvoerend comité, met zeven managers die grotendeels door Frans Rombouts zelf aangetrokken zijn) in te perken.

SP.A-kamerlid Daan Schalck laakte ook dat Frans Rombouts als schijnzelfstandige werkt aan de top van, uitgerekend, een overheidsbedrijf. Schalck stelt dat Rombouts werkt onder toezicht van de raad van bestuur en dus geen echte zelfstandige is. Het kamerlid verwijst ook naar de riante opzegvergoeding van drie jaar loon, samen ongeveer 2,5 miljoen euro, die Rombouts in zijn contract zou bedongen hebben. Minister Daems verwees kurkdroog naar het feit dat de meeste afgevaardigde bestuurders in een bedrijf met een zelfstandigenstatuut werken, en dat Rombouts niet werkt onder de principes van leiding, gezag en toezicht. Het begrip schijnzelfstandige is op hem niet van toepassing.

N-VA-kamerlid Frieda Brepoels stelde gisteren dat vroegere topambtenaren van De Post die aan de kant geschoven werden, voort hun wedde uitbetaald krijgen. Volgens woordvoerster Regine Van Thomme van minister Daems gaat dit om gebruikelijke procedures, en is het sterk overdreven dat het om ,,de volledige vroegere top van het postbedrijf zou gaan''. Het gaat volgens het kabinet van de minister hooguit om enkele managers.