Slechts een N-VA'er onthoudt zich bij begrotingsstemming

Vlaams Parlement keurt begroting probleemloos goed


BRUSSEL -- Het Vlaams Parlement heeft de begroting-2002 goedgekeurd, een begroting waarvan de bevoegde minister al heeft gezegd dat er een klein gaatje in zit. Eén lid van de meerderheid onthield zich: N-VA'er Chris Vandenbroeke. Agalev, dat zich eerder vrij kritisch had uitgelaten, is gerust : deze begrotingspudding zal smaken.

Minister Van Mechelen had het uitgerekend: 15 uur had het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement geduurd, goed voor 52 sprekers. Maar in al die tijd werd het hem nooit moeilijk gemaakt.Bij de start ...