Vlaamse meerderheid heeft gezamenlijk voorstel interlandelijke adoptie

Buitenlandse adoptie in strakker keurslijf


© mc
BRUSSEL -- Internationale adoptie verandert grondig. Iedere Belg die een buitenlands kind wil adopteren, zal een beginseltoestemming van de vrederechter moeten voorleggen. Ook vorming wordt verplicht. Een voorstel van decreet van de vier Vlaamse meerderheidspartijen wil Kind en Gezin uit de procedure halen en maakt buitenlandse adoptie fors goedkoper voor gezinnen met lagere inkomens.

Adoptie is een ingewikkelde materie, omdat er meerdere beleidsniveaus bij betrokken zijn. Sinds 1997 is interlandelijke adoptie in Vlaanderen via een decreet geregeld, maar bij gebrek aan federale wetgeving ...