De Amerikaanse shoppers hebben in de maand november bijzonder flink hun best gedaan. De detailhandelverkoop is in die maand immers met 0,9 procent gestegen, terwijl de inflatie naar het onwaarschijnlijk lage niveau van 0,1 procent is gezakt. Dat is het beste resultaat van de Amerikaanse economie in vijf maanden.

Door dat lage inflatiecijfer is het minder waarschijnlijk dat de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, voor de vierde keer dit jaar de rentevoeten zal optrekken. Iedereen verwachtte trouwens al dat de Federal Reserve sowieso nog even de kat uit de boom zou kijken en zou afwachten welke gevolgen het Y2K-computerprobleem zou hebben voor de Amerikaanse en de wereldeconomie.

,,De Fed houdt nog altijd de vinger aan de trekker, maar ik verwacht niet dat ze die trekker volgende week zal overhalen'', zegt Marty Regalia, hoofdeconoom van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Hij zegt dat er volgend jaar wellicht een nieuwe reeks renteverhogingen zal komen, omdat de lage energieprijzen niet langer een tegengewicht vormen voor de loondruk. Maar zolang de productiviteit blijft stijgen, zullen de rentevoeten niet bijzonder hoog oplopen.

De Amerikaanse minister van Financiën hecht wel geloof aan het idee dat de VS momenteel getuige is van het ontstaan van een ,,nieuwe economie'', die gepaard zal gaan met een aanhoudend sterke productiviteitsgroei. En die productiviteits zal nog groter zijn dan wat de VS de vorige decennia hebben meegemaakt.

Tijdens een toespraak in Londen zei Summers dat ,,het heel goed mogelijk is dat we nu in een omgekeerde situatie zitten van die in 1973, met dalende prijzen voor informatietechnologie die op dit ogenblik een positieve aanbodschok veroorzaken, ongeveer zoals de stijgende olieprijzen toen voor een negatieve aanbodschok zorgden.''

De stijgende woonkosten in november zijn tenietgedaan door de dalende prijzen voor benzine, tabak en groenten. De kleine prijsstijging van de verbruiksgoederen vorige maand volgt op een stijging van 0,2 procent in oktober.

De detailhandelverkoop loopt sterker dan verwacht. De consument is in bijna elke sector in een kerststemming. De autoverkoop is met 2,4 procent gestegen, waardoor de daling van september en oktober grotendeels tenietgedaan is. ,,Dankzij het ongewoon zachte weer is ook de verkoop van ijzerwaren sterk toegenomen. En er was opnieuw een prijsgebonden inkomstenstijging in de tankstations'', zegt Morgan Stanley.

De verkoop van duurzame consumptiegoederen is met 1,5 procent gestegen. Dat is de eerste stijging sinds augustus. De verkoop van bouwmaterialen is met 0,8 procent toegenomen, de verkoop van meubels met 0,5 procent. De enige schaduwzijde aan het rooskleurige economische plaatje is het tekort op de lopende rekening. Dat bedraagt bijna 1 miljard dollar (40 miljard frank) per dag. Voor het derde kwartaal is het opgelopen tot 89,95 miljard dollar (3.600 miljard frank).

,,Dat betekent dat de VS per dag bijna 1 miljard dollar aan leningen en investeringen moeten aantrekken'', zegt Charles McMillion, een econoom in Washington.

© Financial Times