Voor het eerste en het tweede kind krijgt een moeder een jaar verlof

Servië kampt met snelle daling van aantal geboortes

BELGRADO (anp) -- Het aantal kinderen dat in Servië wordt geboren, neemt in snel tempo af. Het land wordt geteisterd door wat demografen de ,,witte pest'' noemen: er sterven meer mensen dan dat er baby's ter wereld komen. Armoede, sombere toekomstverwachtingen en massale emigratie van jongeren worden genoemd als de oorzaken.

Uit een onderzoek dat zondag in het dagblad Blic verscheen, blijkt dat het Servische geboortecijfer sinds het midden van de jaren negentig met tien procent is gedaald. Het aantal geboortes ligt nu een kwart onder het niveau dat nodig is voor reproductie van de huidige bevolking.

Een ziekenhuis in Nis, in grootte de derde stad in Servië ...

Niet te missen