Franse Gemeenschap vond vijf stokken voor Vlaamse zorghond

BRUSSEL -- De Franse Gemeenschap vond vijf stokken om de Vlaamse zorgverzekeringshond te slaan. Dat blijkt uit de tekst van de klacht die De Standaard eindelijk kon inkijken. De sterkte van die stokken is betwistbaar.

De regering van de Franse Gemeenschap vroeg op de valreep -- 26 november -- aan het Arbitragehof de vernietiging van het Vlaams decreet van 28 mei over de zorgverzekering. Dat decreet bouwt de funderingen van een Vlaamse verzekering voor de kosten van niet-medische verzorging die bejaarden en anderen (na een ongeval bijvoorbeeld) nodig kunnen hebben.

De Franstalige partijen willen beletten dat Vlaanderen dit doet. Ze willen een federale zorgverzekering en wilden dat de federale ...

Niet te missen