AVH: GIB-drempel niet absoluut - KATOEN NATIE: Neemt Logipark Terneuzen in gebruik - QUEST FOR GROWTH: Uitgifte van warranten - SEGHERS: Keppel stelt bod in vooruitzicht - UCB: Koopt hoestkennis van Cardiome - VPK: Bijna kwart minder bedrijfswinst


AVH: GIB-drempel niet absoluut
De holding Ackermans & van Haaren (AvH) houdt zich het recht voor alle aandelen GIB die het aangeboden krijgt tijdens de biedprocedure te houden. Zo meldt de bankcommissie. AvH heeft tevens het recht om als het geen 90 procent van de aandelen GIB verwerft, het bod te annuleren. Volgens analisten is de echte drempel 75 procent. Zodra AvH die overschrijdt, kan niemand beletten dat AvH GIB betrekt in een fusie-operatie.


KATOEN NATIE: Neemt Logipark Terneuzen in gebruik
De logistieke groep Katoen Natie heeft gisteren in Terneuzen de eerste fase van het Katoen Natie Logipark in gebruik genomen. Het Logipark moet de logistieke activiteiten van het chemische bedrijf Dow Chemical ondersteunen.

Het eerste deel dat is afgewerkt omvat zo'n 40 silo's, een opslagloods van 7.100 vierkante meter en een verpakkingshal van 800 vierkante meter met twee verpakkingslijnen. Na de afwerking van de tweede fase in april 2003, zal het Logipark 120 silo's tellen, twee opslagloodsen en een grote open opslagplaats.


QUEST FOR GROWTH: Uitgifte van warranten
De buitengewone algemene vergadering van Quest for Growth keurde de emissie goed van 5.416.000 warranten die elk recht geven op één gewoon aandeel van Quest for Growth. De warranten zullen gratis toegekend worden aan de aandeelhouders in verhouding van een warrant per bestaand aandeel. Elke warrant geeft recht in te tekenen op één nieuw gewoon aandeel tegen 8 euro. De warranten kunnen de komende drie jaar telkens in de eerst drie weken van oktober uitgeoefend worden. QfG had op 17 september een intrinsieke waarde van 9,53 euro.


SEGHERS: Keppel stelt bod in vooruitzicht
Keppel, voor 30 eigendom van Temasek uit Singapore, heeft de curatoren laten weten dat het ,,binnen een week'' een bod gaat uitbrengen op de groep SeghersBetterTechnology (SBT), inclusief Solids&Air, Water en Services & Machinery. Keppel bekijkt het dossier al vele maanden.


UCB: Koopt hoestkennis van Cardiome
UCB gaat de technologie en intellectuele eigendom van het preklinisch onderzoeksprogramma naar hoeststillende middelen van Cardiome Pharma uit Canada overkopen. UCB verwacht uit die research met nieuwe producten tegen hoest of aanverwante aandoeningen op de proppen te kunnen komen.


VPK: Bijna kwart minder bedrijfswinst
De verpakkingsfabrikant VPK Packaging Group heeft in de eerste jaarhelft een netto winst geboekt van 14,8 miljoen euro, tegenvoer 12 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf dankte die winststijging aan een uitzonderlijke meerwaarde van 4,8 miljoen euro op de verkoop van als gevolg van de afbouw van de participatie van de groep in de Franse golfkartongroep La Rochette.

De bedrijfswinst en de courante winst daalden met respectievelijk 24,1 % en 22 % tot 17,2 miljoen euro en 15,1 miljoen euro. De winstdaling is het gevolg van de sterke stijging van de grondstofprijzen. De groep verwacht dat de nettowinst, dankzij de uitzonderlijke meerwaarde op de participatie in La Rochette, dit jaar in dezelfde lijn zal liggen als in 2001, toen een uitzonderlijk verlies van 0,8 miljoen euro werd opgetekend.