BRUSSEL -- De vakbonden spelen het spel niet eerlijk. Zij dienen geen enkel dossier meer in bij de regionale overlegorganen vakbonden-werkgevers die opgericht zijn voor de kmo's. Daarna beweren ze dat die organen niet efficiënt werken.

Dat zei Kris Peeters gisteren, de voorzitter van de kmo-organisatie Unizo. Het is volgens hem de truc van de vakbonden om toch binnen te raken in de kmo's. De werkgeversorganisatie heeft haar achterban nog geconsulteerd en die wil de vakbonden niet binnenhalen in de kmo's. No way. ,,We zijn bereid tot een tussenformule: de regionale overlegorganen voor kmo's die we in 1997 hebben opgericht. Die hebben bewezen goed werk te leveren en hebben alle voorgelegde problemen gedeblokkeerd'', zegt Peeters.

,,Maar de bonden hebben blijkbaar beslist dit orgaan te boycotten. In 1998 legden ze 22 klachten voor, in 1999 nog 12, in 2000 nog 5 en in 2001 geen enkele meer. Ze hebben de werking zelf lamgelegd om nadien te kunnen vertellen dat het ding niet werkt.''

De kmo-organisatie ontkent ook dat België de kmo's overlegorganen met de vakbonden moet opdringen op grond van een Europese richtlijn. Unizo beroept zich op een document waarin de federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx (PS), stelt dat maar drie kleine aanpassingen nodig zijn in de regelgeving opdat België in orde zou zijn met die richtlijn.

Peeters zegt dat zijn achterban zwaar tilt aan het overdreven aantal beschermde werknemers. Maar onze achterban duldt niet dat we bedrijven verplichten vakbonden in huis te halen. Ook een ,,ruil'' tegen de vermindering van het aantal beschermde werknemers, ziet Peeters niet zitten. (g.teg.)