BRUSSEL -- De technologische en metaalverwerkende bedrijven zullen hun omzet dit jaar met gemiddeld bijna 5 procent zien teruglopen. Hun rentabiliteit ligt nog lager dan in het al slechte jaar 2001 en de werkgelegenheid daalt met naar schatting 3 procent. Aan de laagconjunctuur komt er voorlopig geen einde.

Begin dit jaar hoopte de werkgeversfederatie Agoria nog op een conjunctuurherstel voor de technologische industrie, ergens eind 2002. Maar dat gaat niet door. Agoria liet gisteren weten dat er voor dit jaar ,,geen herstel te verwachten is''.

De omzetdaling bedraagt gemiddeld 4,6 procent en geldt voor alle subsectoren van de multisectorfederatie: metaalnijverheid en elektromechanica, automobiel- en luchtvaartindustrie, ICT-diensten en -productiebedrijven. Vooral in de ICT is de terugval dramatische, met gemiddeld meer dan 20 procent.

De economische achteruitgang liet zich dit jaar -- meer dan in 2001 -- gevoelen op de werkgelegenheid. Ook hier dalen alle sectoren, met gemiddeld 3 procent.

De rentabiliteit van de Agoria-bedrijven zakt dit jaar naar een nieuw dieptepunt. Vorig jaar was er al een forse terugval in de courante winsten, met liefst 531 miljoen euro, tot een gemiddeld courant bedrijfsresultaat van 1,8 procent op de omzet en voor belastingen. Het cijfer voor 2002 ligt met 1,5 procent nog iets lager.

De oorzaak is driedubbel: een zwakke markt, met vooral Duitsland als afwezige motor; vrijwel onveranderde of zelfs gedaalde prijzen; aanhoudende kostenstijgingen: arbeid, grondstoffen en energie werden in vijf jaar elk zowat 12 procent duurder.

Vorig jaar boekte 29 procent van alle bedrijven in de technologische industrie verlies. Bijna een op de drie bedrijven was dus niet winstgevend. Twee jaar geleden was dat nog een op de vier.

De zwakke conjunctuur maakt de structurele zwakheden scherper zichtbaar, meent Remi Boelaert, chief economist van Agoria. ,,En dat verhoogt het gevaar op delokalisatie van productieafdelingen.''

Is er beterschap te verwachten? ,,De conjunctuur hebben we niet in de hand, en niemand kan voorspellen wat de oorlog in Irak zal geven. Maar werken aan de kosten kunnen we wel. Bijvoorbeeld door ons te verzetten tegen de aangekondigde verhoging met 10 procent van de (verplichte) premies voor de arbeidsongevallenverzekering. Dat doet de totale loonkosten met liefst 0,2 procent stijgen. En het is tijd dat onze bedrijven op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt hun leverancier kunnen kiezen.'' Agoria prijst alvast het Nederlandse Nuon aan bij de leden.