Gezinsbond pleit voor nog meer uitstapmogelijkheden


BRUSSEL -- Als het van de Gezinsbond afhangt, moeten er langere uitstapmogelijkheden komen voor meer werknemers, moet telethuiswerk worden gepromoot en moeten thuisblijvende ouders financieel beter ondersteund worden. Werkgevers, vakbonden en politici reageren verdeeld op die voorstellen. ,,Uitstappen betekent toegeven dat je gezin en arbeid niét kunt combineren'', zeggen de critici.

  • Ouderschapsverlof. De Gezinsbond, de vroegere Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, vraagt een omvorming van het ouderschapsverlof tot één jaar per kind en per ouder, tot het kind 18 is. Nu duurt het verlof maximaal drie maanden, maar je kunt het ook in brokjes van driemaal een maand opnemen, of halftijds (zes maanden na een), of als 1/5 onderbreking (15 maanden). Het kan maar opgenomen worden tot je kind vier wordt. De bond wil de vergoeding van 536,35 euro voor voltijdse onderbrekers ...