Zoals verwacht heeft de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren haar rentetarieven niet gewijzigd. Het belangrijkste tarief, de herfinancieringsrente, blijft staan op 4,5 %. De invloed van de rentebeslissing op de euro was gering omdat de markt een status-quo had ingecalculeerd.

Hoewel een lagere rente de economie zou kunnen aanzwengelen, wil de ECB in eerste instantie de inflatie onder controle krijgen. De algemene perceptie is dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is, maar de ECB wil afwachten of die trend aanhoudt alvorens de rente te verlagen. De ECB gaat voor dit jaar nog steeds uit van een economische groei in de eurozone van 2 tot 2,5 %. Dat is volgens haar het ideale groeiritme op lange termijn om inflatoire spanningen te vermijden. De ECB verlaagde dit jaar nog maar één keer de rente met een kwart procentpunt. Dit staat in schril contrast tot de zes verlagingen -- goed voor 2,75 procentpunt -- in de VS. De Amerikaanse kortetermijnrente bedraagt momenteel 3,75 %. De meeste analisten verwachten een renteverlaging in augustus of september.