Het akkoord tussen Swissair en Sabena is in beide thuislanden, Zwitserland en België, wel op een heel erg verschillende manier uitgelegd. De Zwitserse pers merkt terecht op dat Swissair zich de facto terugtrekt als operationele partner van Sabena terwijl politici in België de nadruk leggen op het feit dat Sabena voorlopig gered is. Een vrij kortzichtige benadering.

Weinig of geen analisten geloven dat Sabena op eigen kracht kan overleven. De vraag is vanuit welke optiek de Zwitser Christoph Müller het zakenplan van Sabena heeft opgevat. Gelooft Müller echt dat Sabena een duurzame toekomst heeft door deze kapitaalinjectie? Of gaat hij voor een schoonmaakoperatie die Sabena aantrekkelijk moet maken als huwelijkskandidaat?

Het afhaken van Swissair betekent dat Sabena op korte termijn door een diep dal moet. De samenwerking tussen beide groepen wordt afgebouwd, met uitzondering van de gezamenlijke verkoopkantoren. Sabena komt opnieuw berooid uit een fusie-avontuur. Het illustreert hoe onvoorzichtig de Belgen tewerk zijn gegaan. Swissair kreeg carte blanche terwijl de Belgische staat de Belgen in de raad van bestuur opdroeg lief te zijn voor de Zwitsers.