BRUSSEL -- ,,Een compromis dat Sabena de kans geeft om rendabel te zijn'', dat is het meest euforische dat minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems kwijt kan over het Sabena-akkoord.

De Kamer hield gisteren een kort actualiteitsdebat over het recente Sabena-akkoord. Alle sprekers, zowel meerderheid als oppositie, hoedden zich voor veel optimisme en wilden vooral weten van de minister hoe het nu verder moet.

Karel Van Hoorebeke, Volksunie, vergeleek het nieuwe akkoord met een zandkasteel dat langzaam door de zee wordt overspoeld. ,,U kijkt zelf toe hoe lang Sabena nog kan bestaan. En er is geen enkel perspectief. De Zwitsers moeten geen meerderheidsaandeelhouder worden en de Belgische overheid zal moeten blijven betalen.''

Ook SP-specialist Hans Bonte meed elk optimisme. ,,Er is geen enkel plan op basis waarvan we iets kunnen zeggen over de levensvatbaarheid van Sabena.''

CVP-fractieleider Yves Leterme speelde ook op de man. Daems mocht bij de onderhandelingen tussen premier Guy Verhofstadt en Swissair-topman Mario Corti niet aanwezig zijn.

,,U mist geloofwaardigheid. U bent de piloot niet meer, zelfs de copiloot niet. U bent maar een passagier in dit verhaal.''

Dat laatste, repliceerde Daems, was tactiek. ,,Ik had de beslissing genomen om klacht in te dienen tegen Swissair. Daarom was het beter dat ik maandagavond niet bij het overleg aanwezig was.''

Maar garanties op lange termijn kon Daems ook niet geven. ,,Ik kan niet euforisch doen. Het moeilijkste stuk van het traject ligt voor ons. Wij moeten nu Sabena voor het eerst in zijn bestaan rendabel maken.''

Daems wees op de erfenis. Onder meer de 3.000 aanwervingen uit 1997 en de grote Airbus-bestelling -- een bestelling die de Zwitsers nu gedeeltelijk overnemen.

,,Maar uw vragen zijn terecht. Er moet nu een businessplan worden opgesteld voor de periode 2001-2005. Dit akkoord is niet de oplossing, het schept er wel de nodige ruimte voor.''


Partner
Daems stak niet onder stoelen of banken dat Sabena nu op zoek moet naar een nieuwe partner. Hij gaf ook mee dat over dit akkoord de Europese Commissie al werd gecontacteerd. Hij verwacht niet dat het in strijd is met de regels over overheidssteun.

Sabena maakte gisteren ook de cijfers bekend over de bewogen eerste jaarhelft. De maatschappij vervoerde 5,35 miljoen passagiers of een stijging met 1,3 procent. ,,De klanten hebben hun vertrouwen behouden'', concludeert woordvoerder Wilfried Remans.

Sabena reduceerde zijn capaciteit met 3 procent. De omzet per passagier per kilometer daalde minder (met 0,3 procent) waardoor de bezettingsgraad met 1,9 procentpunt steeg tot 68,6 procent, iets beter dan de trend in de Europese luchtvaart.

De daling van de omzet per passagier per kilometer suggereert dat de tarieven onder druk blijven staan, iets wat CEO Christoph Müller in zijn communiqué ook toegaf. Het intercontinentaal beeld wijkt af van het Europees plaatje. Op de Europese vluchten steeg het aanbod met 6 procent en de vraag met 7 procent, waardoor de bezettingsgraad op 62,7 procent uitkwam (plus 0,6 procentpunt).

Het intercontinentale aanbod, waar in januari de vluchten naar Johannesburg en Newark (New York) geschrapt werden, daalde met 9,6 procent terwijl de vraag zakte met 4,8 procent (bezettingsgraad plus 3,9 procentpunt tot 73,6 procent). Sabena maakt pas in augustus ook de financiële resultaten bekend. De echte graadmeter is de opbrengst per zetel per gevlogen kilometer.

Het personeel wacht ondertussen op de voorstelling van het zakenplan van de Zwitser Christophe Müller. De ondernemingsraad is pas gepland voor 9 augustus. Enkele dagen eerder komt de raad van bestuur samen. De vakbonden reageerden teleurgesteld en sloten acties niet uit.