KONTICH -- Real Software maakt opnieuw winst in Amerika. Dat, plus een verhoopt herstel van de aandelenmarkten, zou de basis moeten leggen voor een kapitaalverhoging in de tweede jaarhelft. Verwacht wordt dat het bedrijf 100 tot 150 miljoen euro wil ophalen.

Real Software verhoogde in het eerste kwartaal de omzet met 30 procent en de bedrijfswinst met 36 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. De bedrijfsmarge kwam uit op 15 procent. Voorzitter Rudy Hageman gaf geen absolute cijfers. ,,We willen niet overgaan tot kwartaalrapportering. Met de huidige indicatie willen we de markt tonen dat we het goed doen.''

In de VS, de bron van de winstwaarschuwing in november vorig jaar, sabelde het softwarebedrijf fors in de vaste kosten. De ploeg stafmedewerkers werd van 225 op 70 gebracht, 11 kantoren gingen dicht waardoor er nog 8 overblijven en het management werd de laan uitgestuurd. De vaste kosten daalden van 32 procent van de omzet tot 18 procent (tegenover 16 procent voor Real Software).

In het eerste kwartaal werd weinig omzet (10 miljoen dollar) en geen bedrijfswinst gemaakt. In het tweede kwartaal zou de omzet op 12 miljoen dollar uitkomen om dan telkens te verdubbelen. Dat betekent op jaarbasis 94 miljoen dollar omzet (4,23 miljard frank). De bedrijfsmarge (bedrijfswinst tegenover de omzet) zou stijgen tot 16 procent in het laatste kwartaal.

Real Software heeft een deelneming genomen van 25 procent in Trans2B, een verticale portal van de groep Accentis (Christophe Desimpel). Hotrate.com Technologies neemt 5 procent in het initiatief. Trans2B wil de Europese referentiesite worden voor transportondernemingen. De invalshoek is gebaseerd op trucks, chassis, trailers, onderdelen en diensten in het verlengde van de sector.

Transportbedrijven die een truck willen aankopen, kunnen via de portal onder meer gemakkelijker prijsvergelijkingen maken. De verkoper zou dan weer besparen op zijn verkoopkosten. Het initiatief begint in september in België met als doel te evolueren tot Europees concept. Volgens Christophe Desimpel gaat het om een spontaan idee van mensen uit Accentis. Real Software zegt vanuit de Hottrade-technologie van Hotrate, nog meer dergelijke initiatieven te zullen lanceren.

Real Software heeft ten slotte zijn belang in de Cresus Groep van Markus Geginat verhoogd van 50 tot 75 procent. Cresus is één van de schakels waarlangs Real Software de banksector bedient.

Real Software stelde ten slotte een project van ,,virtuele bank'' voor die het ontwikkelt voor Crédit Suisse. Real Software levert de back-office voor de virtuele bank. Op termijn hoopt de groep ook te kunnen werken voor de ,,klassieke'' bank.