Het tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten is in maart gestegen tot de recordhoogte van 30,2 miljard dollar (1.359 miljard frank), tegenover 28,7 miljard dollar in februari. De toename is vooral te wijten aan de sterk gestegen olieprijs, die sinds de Golfoorlog niet zo hoog heeft gestaan.

De export en de import bereikten in maart een recordhoogte van respectievelijk 87,3 miljard dollar (3.928 miljard frank) en 117,4 miljard dollar (5.283 miljard frank). Door de sterke economische groei in de VS ligt het groeitempo van de invoer echter hoger dan dat van de uitvoer.

Het handelstekort met de EU groeide van 3,53 miljard dollar in februari tot 5,67 miljard dollar (255,1 miljard frank). Ook met de meeste andere landen hebben de VS een negatief handelssaldo. Van de grote handelspartners vertoont alleen de handel met Brazilië een positief saldo.anp)