KORTRIJK -- In Kortrijk is vrijdagavond de eerste Lokale Werkwinkel in Vlaanderen geopend. Die werkwinkels moeten ,,een schakel zijn tussen het bedrijfsleven, de werkzoekenden en de bemiddelingsdiensten''. Dertien personeelsleden van VDAB, PWA, OCMW en derdenorganisaties staan in Kortrijk samen in voor de begeleiding van werkzoekenden.

Vier maanden geleden lanceerde de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, Renaat Landuyt (SP), het concept van de lokale werkwinkels. Bedoeling is de verschillende overheidsdiensten en particuliere initiatieven die plaatselijk met arbeidsmarktbemiddeling bezig zijn, bijeen te brengen. Om ,,vraag en aanbod beter te matchen '', zegt Landuyt.

De lokale werkwinkels zijn een toepassing van het ,,één-loketidee'', waarbij bedrijf én werkzoekende op één plaats alle betrokken diensten vinden en niet langer vijf verschillende kantoren moeten aflopen. Bovendien maakt een doorgedreven keuze voor nieuwe technologie -- zoals de Wis- en Kiss-computers van de VDAB -- een grote eigen inbreng van de werkloze mogelijk. Door de samenwerking met derden kunnen ook randvoorwaarden bij sollicitaties of vacatures -- zoals kinderopvang en mobiliteit -- beter worden aangepakt, meent minister Landuyt. Ook de bestaande Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's), de klusjesdiensten voor werklozen, worden in de werkwinkel opgenomen. Dat betekent een nieuwe stap in de geleidelijke ombouw van de PWA's tot een volwaardig arbeidscircuit.

De regie in de werkwinkels is in handen van het VDAB-personeel. De Vlaamse overheidsdienst blijft dus een centrale rol spelen op de arbeidsmarkt. De impact van de sociale partners -- vakbonden en werkgeversfederaties -- verkleint evenwel, tot hun grote ongenoegen. De VDAB krijgt voortaan officiële ondersteuning door de VVSG, de Vlaamse vereniging van steden en gemeenten. Op de VVSG zijn zes medewerkers voltijds met de werkwinkels bezig.

In de komende maanden moeten er in 32 Vlaamse steden en gemeenten lokale werkwinkels komen, telkens herkenbaar aan hetzelfde logo.