BRUSSEL -- De Flanders Business School (FBA) wil binnen drie jaar een stevige naam in Vlaanderen zijn inzake opleidingen voor startende ondernemers. De school wil een trefpunt zijn voor ondernemers of kaderleden die een eigen bedrijf willen opzetten, zegt voorzitter Derrick Philippe Gosselin.

,,Als starter kan je eigenlijk nergens terecht. De universiteiten hebben niet de flexibiliteit om op de nieuwe behoeften in te spelen'', zegt Gosselin, vice-voorzitter marketing bij Alcatel en voorzitter van de Flanders Business School (FBA).

De FBA is de opvolger van de Antwerpse Handelshogeschool en de Antwerp Business School. Het concept van de Flanders Business School is uitsluitend gebaseerd op entrepreneurship en intrapreneurship . Volgens Gosselin, vaardigheden die niet aan een klassieke business school onderwezen worden.

,,Klassieke MBA's onderwijzen vakgebieden zoals finance, marketing, human resources en hebben dan een vak als strategie dat de functie van bindmiddel heeft. FBA brengt geen vakgebieden maar processen, die nodig zijn voor het leiden van een bedrijf. Concreet voor startende ondernemers gaat het om het hele proces van business idee , het opstellen van een zakenplan, het vinden van de nodige financiering tot de concrete opstart.''

FBA legt meer de nadruk op zelfstudie en seminaries. Het belangrijkste programma, de executive MBA , wordt zowel in avondversie gebracht als in weekendprogramma (vrijdag en zaterdag). De seminaries hebben de ambitie om topkwaliteit naar Vlaanderen te brengen.

Aan MBA's ontbreekt het nochtans niet in Vlaanderen maar slechts weinig programma's springen eruit. ,,Vlerick heeft een naambekendheid van 75 procent, en dan volgt er een hele poos niets. De tweede staat op 5 procent'', zegt Gosselin.

Toch meent Gosselin dat de FBA kans maakt om uit te groeien tot een stevige business school. ,,We bestaan al twintig jaar, we hebben een nauwe samenwerking met de Kellog Graduate School of Management wat betekent dat op onze diploma's ook de naam Kellog staat.''

Ten slotte zijn er de verschillende ambities. ,,Vlerick probeert aansluiting te vinden met de belangrijkste business schools in Europa, wat een andere aanpak is. Het Vlaams economisch weefsel bestaat overwegend uit kmo's. Daar liggen de behoeften anders. Een concept van entrepreneurship sluit daar veel dichter bij aan.''

De FBA meent ook dat de fusie van Vlerick met Leuven en de verwevenheid met de universiteit, die instelling een handicap bezorgt om ondernemersgericht over te komen. De FBA zegt bewust veel praktijkmensen in haar programma's te brengen. ,,Maar het zou vreemd zijn mochten ze ons in Gent als concurrenten zien. Als wij het nut aantonen van entrepreneurship, gaat Gent daar waarschijnlijk het meest voordeel uithalen.''

Naast de uitbouw van het executive MBA mikt de Flanders Business School ook op het stimuleren van ondernemerschap in grote bedrijven. Verschillende grote bedrijven helpen hun medewerkers zakenideeën uit te werken, soms door durfkapitaal ter beschikking te stellen. Andere grote instellingen, die bijvoorbeeld totnogtoe onvoldoende ingespeeld hebben op de mogelijkheden van het Internet, willen ondernemerschap in eigen gelederen meer stimuleren om te vermijden nog eens een dergelijke trein te missen. FBA hoopt op korte termijn met twee grote Belgische bedrijven een dergelijk contract af te sluiten.