BRUSSEL -- Vanaf maandag verandert het Gemeentekrediet zijn naam in Dexia Bank. Maar het Gemeentekrediet wordt geen andere bank.

Het Gemeentekrediet van België, opgericht in 1860, heet voortaan Dexia Bank. De nieuwe naam moet duidelijk maken dat de bank een onderdeel is van de Belgisch-Franse financiële groep Dexia, specialist in de financiering van lokale besturen. Dexia ontstond in 1996 uit de alliantie van het Gemeentekrediet met de Franse bank Crédit Local de France.

,,De naamsverandering betekent niet dat de identiteit van de bank wijzigt of dat onze dienstverlening verandert'', beklemtoont Luc Onclin, voorzitter van het directiecomité van het Gemeentekrediet, voortaan dus Dexia Bank. In tegenstelling tot bijvoorbeeld KBC (ontstaan uit de fusie van KB met Cera en ABB) of Fortis Bank (Generale Bank en ASLK), is Dexia Bank immers geen nieuwe bank.

Er komt een grootscheepse reclamecampagne om de naam bekend te maken bij het grote publiek. ,,Het Gemeentekrediet heeft in België een naambekendheid van nagenoeg honderd procent'', zegt Staf Helbig, directeur communicatie.

,,Dexia is slechts bekend bij zeven procent van de bevolking, in hoofdzaak bij het beleggerspubliek en in financiële kringen. Met onze campagne willen wij die zeven procent opkrikken tot tachtig procent.''

Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo. ,,Jefke'', het gestileerde ridderfiguurtje dat vijftig jaar lang het uithangbord was van het Gemeentekrediet, verdwijnt. De nagenoeg duizend agentschappen van de bank worden in een Dexia-kleedje gestoken.

De naamsverandering wordt doorgevoerd in alle werkmaatschappijen van de Dexia-groep: Crédit Local de France heet voortaan Dexia Crédit Local de France; de Luxemburgse Banque Internationale á Luxembourg (BIL) wordt voortaan Dexia Banque Internationale á Luxembourg; Elvia wordt omgedoopt tot Dexia Verzekeringen.

Aan de mediacampagne die de naamsverandering begeleidt, hangt een prijskaartje van ongeveer 100 miljoen frank. De aanpassing van de bankagentschappen kost ongeveer 200 miljoen frank.