Bombardier blijft bij zijn voornemen om de fabriek in Manage te sluiten. De verplichte informatie- en overlegronde met de vakbonden heeft daar niets aan veranderd. Geen mens die dat overigens verwacht had. Die informatie- en overlegplicht, opgelegd door de zogeheten wet-Renault, is goedbedoeld, maar totaal inefficiënt.

Een bedrijf dat zinnens is ergens zijn deuren te sluiten, laat zich daar niet zomaar vanaf brengen. Het enige resultaat is dat de onzekerheid voor alle betrokkenen twee maanden langer duurt dan nodig.