BRUSSEL -- De sluiting van de BN-fabriek in het Henegouwse Manage is definitief. Volgende week beginnen de onderhandelingen over begeleidende maatregelen. Zoals verwacht hebben de vakbonden de directie van de Canadese eigenaar, Bombardier, tijdens de informatie- en overlegronde niet op andere gedachten kunnen brengen.

Op 28 maart deelde spoorwegconstructeur Bombardier mee dat hij zijn fabriek in Manage wilde sluiten. De productie in België zou voortaan geconcentreerd worden in Brugge, de andere vestiging van het vroegere BN.

Luidens de zogeheten wet-Renault, aangenomen na de onverwachte sluiting van Renault-Vilvoorde in 1997, kan een eigenaar zijn fabriek echter niet zomaar sluiten. Eerst moet hij in een informatie- en overlegronde de vakbonden de kans geven tegenvoorstellen te formuleren. Die tegenvoorstellen zijn gekomen, maar zoals verwacht werden die door de directie als ontoereikend beschouwd.

De directie had eerder al gezegd zelf zeven scenario's te hebben onderzocht. Volgens haar bood alleen sluiting een voldoende antwoord op de structurele overcapaciteit en de druk op de prijzen in de Europese spoorwegbouw. Ze verwees daarbij naar de afslankingen bij concurrenten als Adtranz, Siemens en Alstom.

De directie wil nu de eigenlijke onderhandelingen over de sluiting aanvatten. Ze heeft vier manieren voor ogen om de gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te vermijden: overplaatsing naar andere vestigingsplaatsen (Brugge en het Noord-Franse Crespin), brugpensioenen, reconversie van de site in Manage en oprichting van een werkgelegenheidscel. In Manage werken nu 400 mensen.