ALLES WEL BESCHOUWD. Het oor van Van Gogh

Bestaat er zoiets als vriendschap onder de volkeren? Landen koesteren geen gevoelens, landen hebben slechts harde, zakelijke belangen. Deze cynische benadering wordt telkenjare op de tocht gezet op de avond van het Eurovisiesongfestival. En dit jaar was het flagrant: de scandinavische landen zonden elkaar schaamteloos de lift toe. Eeuwig zingen de bossen, winden waaien om de rotsen maar de blonde volksjury's vinden de weg naar elkander.

België mocht dan wel op de landkaart zijn gezet, het stond er alleen. In de vaart der volkeren zijn we niet meer dan een strohalm die meespoelt op de internationale golven. Twee armzalige puntjes ...

Niet te missen