Enquête ambtenarij week uitgesteld

BRUSSEL -- Eerste minister Guy Verhofstadt heeft gisteren aangekondigd dat de enquête naar de mening van de bevolking over de hervorming van de ambtenarij van 8 tot 30 juni zal plaatsvinden, een week later dan aanvankelijk gepland. De regering keurde zonder enige wijziging de voorgelegde vragenlijst (DS 19 mei) goed, die zal worden verspreid onder de 8,3 miljoen Belgen die in het Rijksregister.

De federale ministerraad beraadde zich gisteren vooral over de wijzigingen aan het kiesstelsel (blz. 1) , maar nam nog een reeks kleinere beslissingen.

  • Een ontwerp van kb regelt de indeling van de toekomstige ...
  • Niet te missen