© ivan put7
BRUSSEL -- De vakbonden en de directie van de NMBS hebben woensdagnacht een akkoord bereikt over de herstructurering bij het spoorbedrijf. Tegen eind volgend jaar verliezen maximaal 3.000 spoormannen hun baan. De NMBS telt vandaag iets meer dan 41.000 werknemers.

Na meer dan acht maanden onderhandelen raakten vakbonden en directie bij de NMBS het woensdagnacht eens over een herstructureringsplan om de spoorwegmaatschappij klaar te stomen voor de geliberaliseerde spoormarkt.

De NMBS heeft de ambitie om tegen eind 2005 nog 38.000 werkposten over te houden. Op dit ogenblik telt de maatschappij 41.000 werkposten en iets meer personeel, want het bedrijf heeft ook mensen buiten kader in dienst. Er vallen geen ontslagen. Het spoorbedrijf rekent op een vermindering van het personeel dankzij natuurlijke afvloeiingen -- pensionering en vrijwillig vertrek -- en een uitgebreide brugpensioenregeling.

De laagste personeelscategorieën kunnen op 55 jaar met brugpensioen. De hogere personeelscategorieën moeten minstens 57 jaar oud zijn. Michel Bovy van de christelijke vakbond raamt het aantal afvloeiingen op basis van die maatregelen tegen eind 2005 op 2.500. Gedelegeerd bestuurder Karel Vinck gaat ervan uit dat op die basis de 3.000 afvloeiingen gehaald worden.


Eerste stap
Die aantallen blijven in elk geval een heel eind verwijderd van de 10.000 tegen eind 2007 die Vinck vooropstelde in zijn oorspronkelijke plan ,,Move 2007'', dat hij in juni vorig jaar voorstelde.

Vinck gaf gisteren toe dat dit akkoord niet zal volstaan om de productiviteit bij de NMBS voldoende op te drijven en dat het slechts een eerste stap vormt. Of het Vinck zal zijn die de volgende stap doet, is nog niet duidelijk, want zijn mandaat loopt in 2005 af. Bovy betreurt het banenverlies. ,,We gaan het akkoord op 11 maart aan onze achterban voorleggen, maar niet verdedigen.''