BRUSSEL -- De lidstaten van de Europese Unie zijn het niet eens over de verlenging van de accijnsverlaging voor olieproducten. De EU-Commissie bereidt daarom inbreukprocedures voor tegen lidstaten die accijnsverlagingen laten doorlopen zonder Europese toestemming. Onder meer de Belgische accijns voor het streekvervoer is bedreigd.

Verlaging van de accijnzen voor brandstoffen mag niet zonder Europese instemming. Dat is op Europees vlak geregeld in richtlijnen die per land gedetailleerde uitzonderingen bevatten op de algemene minimumdrempel. Alles samen gaat het om 96 uitzonderingen over alle vijftien lidstaten. Daarvan moesten er 36 voor 1 januari 2001 verlengd of nieuw ingevoerd worden. En dat moet met unanimiteit gebeuren.

Einde vorig jaar zijn de vijftien ministers van Financiën daar niet in geslaagd. Onder meer Duitsland wilde dat er snel een einde zou komen aan de uitzonderingen in Frankrijk, Nederland en Italië voor het wegvervoer. Die drie landen zegden naar aanleiding van de olieschok van vorig najaar nieuwe accijnsverlagingen toe.

Dat er einde 2000 geen beslissing viel over verlenging, betekent dat alle uitzonderingen nu de Europese goedkeuring missen en dat er dus evenveel inbreuken zijn op de fiscale en concurrentiewetgeving. De EU-Commissie heeft dat tot vrijdag getolereerd, maar commissaris Frits Bolkestein die verantwoordelijk is voor de Interne Markt, heeft de vijftien nu gezegd dat de Commissie de inbreukprocedures voorbereidt. Als er tegen 13 februari -- de volgende bijeenkomst van de ministers van Financiën -- geen akkoord is, zal de Commissie ingrijpen.

In de meeste gevallen is er geen probleem om de maatregelen te verlengen met vijf of zes jaar. Nederland, Italië en Frankrijk willen echter niet horen van de eis van Duitsland dat hun accijnsverlagingen voor het wegtransport na twee jaar moeten verdwijnen. Op aandringen van Duitsland stond in het Zweedse compromisvoorstel expliciet dat de betrokken landen na twee jaar ook geen nieuwe accijnsverlagingen meer zouden vragen voor wegtransport. Frankrijk en Italië -- waar gemeenteraads- en parlementsverkiezingen voor de deur staan -- willen die passage doen schrappen.

De Belgische accijnsverlagingen die bedreigd zijn, slaan op zware stookolie, streekvervoer, vloeibaar petroleumgas, privé- en plezierluchtvaart en gebruikte oliën die gerecycleerd worden voor brandstof.