Topberaad over toekomst Sabena
© pb
BRUSSEL -- De federale minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems, praat dit weekeinde met de Zwitserse SairGroup, de moederholding van Swissair, over een gezamenlijke kapitaalinjectie in Sabena. Tegelijk onderhandelt de directie van Sabena met de vakbonden over een besparingsplan. Tegen maandag moet het dubbele topoverleg een toekomst hebben opgeleverd voor de luchtvaartmaatschappij.

Daems kreeg vrijdag op de federale ministerraad het mandaat om de gesprekken met SairGroup af te ronden. De VLD-minister hoopt maandag het resultaat ervan te kunnen voorleggen aan de raad van bestuur van Sabena.

Volgens Daems wil de Belgische overheid vers kapitaal op tafel leggen om Sabena te helpen, maar veronderstelt dat eveneens een inspanning van de Zwitserse privé-aandeelhouder, SairGroup. Het was vrijdag niet bekend hoeveel die kapitaalinjectie zal bedragen.

In ruil verwacht minister Daems een ,,ernstig strategisch plan'' van de directie van Sabena om de toekomst van de luchtvaartmaatschappij te verzekeren. En het personeel moet een inspanning doen in het kader van het Blue Sky-herstructureringsplan (ter waarde van 2,1 miljard frank), waarover directie en vakbonden reeds enige tijd onderhandelen.

Afgelopen dinsdag kregen de vakbonden van Daems te horen dat zij ten laatste dit weekeinde een engagement terzake moeten aangaan. Volgens Inge Vervotte van de christelijke bond CCOD wordt dat een moeilijke zaak. ,,Wij kunnen geen garanties geven over inleveringen door het personeel als we nog geen garanties hebben gekregen over de leefbaarheid van het bedrijf. Gaat de kapitaalverhoging volstaan? De directie van Sabena weet zelf nog niet wat de aandeelhouders gaan doen. Uitsluitsel geven tegen maandag lijkt ons dan ook moeilijk.''