BRUSSEL -- Déminor, de vennootschap die de belangen van minderheidsaandeelhouders behartigt, zegt dat de banken en de financiële aandeelhouders van chipverpakker CS2 fouten gemaakt hebben bij de beursgang van het bedrijf. CS2 heeft inmiddels een gerechtelijk akkoord aangevraagd. ,,CS2 was duidelijk ondergekapitaliseerd. Toen het fout begon te lopen, hebben de financiers op het management geschoten'', zegt Eric Bomans, partner van Déminor.

Chipverpakker CS2 werd in maart vorig jaar, in volle hightech-euforie naar de beurs gebracht door Fortis Bank en BNP Paribas. De rol van Fortis was drievoudig: de bank was één van de hoofdaandeelhouders, verschafte kredieten en was één van de belangrijkste partijen bij de beursgang. Naast Fortis traden IT Partners en de Gimv op als hoofdaandeelhouders. Bij de beursgang werd een zeer optimistisch beeld geschetst van CS2. De beleggers gooiden zich op het aandeel dat 34 keer overingetekend werd, de laatste keer dat er nog zoveel interesse was voor een beursgang in Brussel.

Minder dan een jaar later staat het bedrijf onder gerechtelijk akkoord en nam gedelegeerd bestuurder Steve Lerner ontslag. Lerner zei gisteren op een persconferentie dat hij geen ontslag had genomen, maar aan de deur was gezet. Lerner werd niet alleen ontslagen, ook de helft van zijn aandelenbelang werd hem afgenomen als gevolg van beweerde ,,ernstige tekortkomingen die iedere verdere samenwerking onmogelijk maakten''. Lerner wordt ook een agressieve stijl en gebrek aan communicatie verweten. ,,Beledigende aantijgingen'', zei hij.

Lerner zegt dat hij eruit gezet is omdat de financiers in de raad van bestuur beducht waren voor de fouten die ze gemaakt hadden. ,,Toen ze zagen dat het fout ging, hebben ze alle schuld op het management gelegd. Dat kan ik niet aanvaarden'', zei Lerner, die samen met zeven nog actieve managers van CS2, Déminor onder de arm genomen heeft om hun belangen te verdedigen. Samen hebben ze een belang van bijna 10 procent in CS2.

,,CS2 werd ondergekapitaliseerd naar de markt gebracht. Het bedrijf ging naar de beurs met een negatief bedrijfskapitaal, wat in deze volatiele sector betekende dat bij de minste tegenspoed liquiditeitsproblemen zouden opduiken. Precies wat gebeurd is'', zei Eric Bomans, partner van Déminor.

,,De beursgang stak niet goed in elkaar. De financiers hebben het niet goed aangepakt. Het gaat niet op dat in de schoenen van het management te schuiven. CS2 haalde bij de beursgang 45,8 miljoen euro op, maar na aftrek van de toegezegde investeringen en terugbetaling van schulden, bleef een negatief bedrijfskapitaal over van 0,78 miljoen euro.''

Bomans gaf toe dat er ook sprake was van management- en technische problemen, maar die werden gaandeweg opgelost. ,,De grootste problemen doken op in het tweede kwartaal; in het derde kwartaal zaten we op courante basis opnieuw goed, terwijl in het vierde kwartaal het vertrouwen bij het cliënteel volledig hersteld was'', zegt Lerner, die in de sector een vrij stevige reputatie heeft.

Lerner gaf toe dat hij als bestuurder mee verantwoordelijk was voor het feit dat bij de beursgang te weinig opgehaald werd. ,,Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen, als ingenieur had ik te weinig aandacht voor het financiële luik, maar ik was omringd door financiers en zakenbankiers. De indruk ontstaat dat de financiers gokten op een stijgende beurs en dus een tweede kapitaalronde tegen hogere koersen in een latere fase.'' CS2, dat tot begin juli onder voorlopig gerechtelijk akkoord staat, zoekt nu een partner om te kunnen overleven. Déminor wil dat het management en de opzij geschoven Steve Lerner in dit proces betrokken worden. Déminor gaat er over waken dat de belangen van de kleine aandeelhouders in dit proces vrijwaard blijven. Lerner ten slotte heeft het advocatenkantoor Stibbe in de arm genomen om een ontslagpremie op te eisen. De arbeidsrechtbank zal moeten oordelen of hij als CEO een bediende was en of er sprake is van een zware fout.