IEPER -- De beslissing van de Ieperse handelsrechtbank om Lernout & Hauspie geen uitstel te verlenen voor het houden van een bijzondere aandeelhoudersvergadering, zorgt voor een juridisch dilemma. De Belgische rechtbank volgen, betekent mogelijke strafmaatregelen in de VS; ze niet volgen, levert problemen in België op. Juristen zoeken een uitweg.

Een nieuwe coup de théâtre gisteren in het dossier-L&H: handelsrechter Handschoewerker geeft geen uitstel voor het houden van de buitengewone algemene vergadering (BAV). De uiterste datum blijft 28 februari. Dit betekent dat L&H de Amerikaanse regelgeving, die ruime termijnen hanteert voor het mobiliseren van de aandeelhouders en het organiseren van stemafspraken, niet kan respecteren. Daardoor stellen bedrijf en bestuurders zich bloot aan strafrechtelijke vervolging en boetes.

,,Dit betekent dat de bestuurders de eerste jaren niet meer in de VS kunnen verschijnen. Ze kunnen natuurlijk ontslag nemen zoals Roel Pieper deed, maar dat zou de zaak niet vooruithelpen'', zei een betrokkene gisteren. De raad van bestuur van L&H komt eerstdaags bijeen om zich te beraden over de nieuwe situatie. Een waarnemer sprak van een situatie die ,,uit de hand loopt''.

Het verzoek tot uitstel ging uit van de vennootschap L&H (vertegenwoordigd door Allen & Overy België) en niet van de commissarissen. De rechter liet gisteren verstaan de verklaringen van commissaris Luc Dedecker, die op de radio zei dat de vooropgestelde datum voor de BAV niet haalbaar was, niet gesmaakt te hebben.

Volgens Joost Everaert (Allen & Overy) zou meer dan de helft van de aandeelhouders van L&H zich in de VS situeren. L&H deed vroeger een beroep op het spaarwezen in de VS en moet, ook al is het geschrapt op Nasdaq, de regels van de Amerikaanse beurswaakhond SEC eerbiedigen. Die bepalen dat de SEC voor de algemene vergadering moet weten wie de nieuwe kandidaat-bestuurders zijn. De SEC kan vervolgens opmerkingen maken, waarna pas werk gemaakt kan worden van het samenroepen van de aandeelhouders. Dit zou alles bij elkaar enkele maanden vragen.

Ook de verplichting de BAV in Ieper te houden stuit op praktische bezwaren.