LEUVEN -- ,,Wallonië krijgt met een landbouwinkomen van 21,5 miljard drie keer zoveel Europese steun als Vlaanderen, dat 50 miljard landbouwinkomen realiseert.'' De Vlaamse boer wordt niet beloond omdat hij zonder overheidsgeld werkt. Integendeel. Wie in België compensaties ontvangt, geniet nog een fiscaal gunsttarief. Dat stelt Leo Schrooten in zijn boek Kleine boeren, grote boeren .

Leo Schrooten: ,,De totale subsidiëring van de land- en tuinbouwsector stemt overeen met de helft van het verdiende landbouwinkomen. In sommige deelsectoren zijn de subsidies gelijk aan of groter dan het inkomen.''

,,Productie van granen, rundvlees en in mindere mate melk, is zonder steun niet doenbaar. De verbruiker koopt veel Europees voedsel onder de kostprijs. De belastingen passen bij, maar de verbruiker is zich daar niet van bewust.''

,,Het Europees Rekenhof trok in de begroting van '95 na hoeveel steun de grootste landbouwbedrijven van de Unie kregen'', schrijft Schrooten. ,,Aan de top stond een Duits landbouwbedrijf van 8.916 hectare met 142 miljoen frank. Bij de Britten kreeg een bedrijf van 6.449 hectare 113 miljoen. In Spanje incasseerde een bedrijf van 6.125 hectare 95,6 miljoen subsidies en in Italië een bedrijf van 3.405 hectare 89 miljoen. Belgische bedrijven kregen maximum drie tot vier miljoen.''

Volgens een Europese studie rond de hervormingen van Agenda 2000 is de enige uitweg de wereldmarkt. ,,Waarbij de consument zijn rechtvaardigheidsgevoel voor de verre bananen- of koffieboer wel laat spelen en de prijs wil betalen. In mindere mate aanvaardt hij dat van zijn boer-buurman.''

  • Kleine Boeren, Grote Boeren, Davidsfonds Leuven, tel. 016-31.06.00.
  • Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

    Lees gratis ›

    Geen betaalgegevens nodig