,,Orde Geneesheren werkt als inquisitie''

BRUSSEL -- De Orde der Geneesheren duldt geen tegenspraak, doet aan vriendjespolitiek, werkt eenzijdig en met twee maten en gewichten. Die zware beschuldiging is afkomstig van vier artsen die de afgelopen vier jaar als effectief of plaatsvervangend lid van de Orde in Franstalig Brabant -- Waals-Brabant en Franstalig Brussel -- hebben gewerkt. De artsen vragen meer doorzichtigheid en een modernisering.

De vier artsen -- Thierry Hertoghe, Eric Picard, Luc Pirart en Marc Reisinger -- behoren tot de vzw Actie Medische Wetten, die de hervorming van de Orde der Geneesheren op het oog heeft. Na drie jaar activiteit in de provinciale raad Franstalig Brabant zijn ze ervan overtuigd dat daar dringend nood aan is.

De provinciale raad gaat zich te ...

Niet te missen