Tegenspartelende vakbonden hebben belang bij afdwingbare afspraken

INTERVIEW. Renaat Landuyt: ,,Ik vind Vlaamse cao's niet uit''

BRUSSEL -- ,,Ik begrijp de tegenspartelende vakbondswoordvoerders niet. Zij hebben er alle belang bij dat hun afspraken over vorming en opleiding juridisch correct verankerd worden.'' Dat zegt de SP'er Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid, anticiperend op het protest dat de vakbonden zullen laten horen over zijn decreet over Vlaamse cao's.

Eerlijk, ik begrijp hun probleem niet. Het sociaal overleg dat in Vlaanderen plaats heeft, is niet institutioneel verankerd. De afspraken die vakbonden met werkgevers maken, zijn niet afdwingbaar. Het berust op vrijwillige engagementen. Werkgevers die het niet naleven, kunnen niet bij de lurven worden gevat. Voor hetgeen over de Vlaamse materies is vastgelegd in federale cao's, geldt het zelfde. Ik wil zo niet werken. Het startbanenplan in Vlaanderen zal grotendeels berusten op sectorale afspraken ...

Niet te missen