Landuyt duwt Vlaamse cao's door

Renaat Landuyt: ,,Ik ben geen creatieveling. Ik vind niets uit. Ik pas gewoon de staatsstructuur van dit land toe.''
© Firmin De Maître

BRUSSEL -- Een nationale cao over vorming en opleiding is juridisch niet afdwingbaar. De federale overheid kan die niet algemeen bindend verklaren, want ze is niet bevoegd. Dus moeten er Vlaamse cao's komen: een mechanisme waarmee Vlaanderen afspraken onder werkgevers en vakbonden over zijn bevoegdheden afdwingbaar kan maken.

Dat zegt Renaat Landuyt, de niet als flamingant bekend staande Vlaamse minister van Werkgelegenheid. Zijn ontwerp van decreet over de invoering van Vlaamse cao's is klaar. Begin februari legt hij het voor aan de Vlaamse regering.

Hij wil snel gaan, om de tegenstanders te vlug af te zijn. Hij ontkent niet dat die zich opmaken voor de strijd, en bondgenoten zoeken in de federale regering en in zijn partij. Maar hij houdt vol. ,,Dit decreet staat aangekondigd in het Vlaams regeerakkoord ...

Niet te missen