BRUSSEL -- Het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK), de laatste overblijvende openbare kredietinstelling, wordt ontmanteld. Een eerste stap daartoe is de overdracht van het beheer van de hypotheekleningen aan de Nederlandse maatschappij Stater.

Het CBHK produceert, verkoopt en beheert bouwleningen. De hele beheersactiviteit -- de dienstverlening, opvolging van de betalingen, vorderen van achterstallen, verstrekken van fiscale attesten, enzovoort -- wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap, Stater Belgium, geleid door de Nederlandse groep Stater. Voor de inbreng van het handelsfonds krijgt het CBHK een belang van 28 procent in Stater Belgium. Zowat 165 bedienden van het CBHK verhuizen naar Stater Belgium.

Stater Belgium doet de servicing voor de hypotheekleningen verstrekt door het CBHK, maar ook voor derden, zoals de Bank Nagelmackers en Europloan. Het ligt in de bedoeling dat Stater Belgium nog andere nieuwe klanten aantrekt. ,,Door de specialisatie en de schaalvoordelen kan Stater Belgium een betere dienstverlening aanbieden tegen een lagere kostprijs'', zegt Eric De Keuleneer, voorzitter van het directiecomité van het CBHK.

Voor de andere activiteiten van het CBHK, de productie en verkoop van hypotheekleningen -- dat betreft nog eens 70 personeelsleden -- wordt een andere partner gezocht. De procedure daarvoor gaat binnenkort van start en zou tegen het einde van het jaar moeten zijn afgerond.

Het CBHK zal uiteindelijk nog maar enkele administratieve activiteiten behouden en zich nog hoofdzakelijk bezighouden met het beheer van de huidige balans van ongeveer 140 miljard frank.

Precies die balans bemoeilijkte een simpele privatisering van het CBHK. In het begin van de jaren negentig ging de instelling om haar activiteiten te financieren voor ongeveer 80 miljard frank leningen aan op de financiële markten tegen een vaste rente van 8 procent. Dat werd een strop toen de rente begon te dalen en de houders van de hypotheekleningen erop aandrongen om hun dure bouwleningen te herfinancieren tegen een goedkoper tarief. Aangezien nagenoeg alle banken uitpakten met goedkope bouwleningen, kon het CBHK moeilijk anders dan het spel meespelen en instemmen met een herfinanciering om niet massaal klanten te verliezen. Maar dat woog zwaar op de resultaten van de instelling.

Volgens Eric De Keuleneer, sinds 1995 de voorzitter van het directiecomité, kwam het CBHK vorig jaar uit op winst noch verlies. Maar hij erkent dat het te danken was aan belangrijke meerwaarden op de beleggingsportefeuille dat de instelling uit de rode cijfers kon blijven.

Als de opsplitsing is voltooid, zal het beheer van de balans van het oude CBHK en van het renterisico -- een uitdovende activiteit -- gebeuren door de Federale Participatie Maatschappij en de Schatkist.

Zo sterft het CBHK een stille dood. De openbare kredietinstelling werd in 1936 opgericht om de woningbouw in ons land te stimuleren en het verwerven van een eigen woning gemakkelijker te maken. Ze werd marktleider inzake bouwleningen. Maar op het einde van de jaren tachtig geraakte het CBHK al een keer in zware financiële problemen door verkeerde financieringstechnieken en moest de overheid 12 miljard frank op tafel leggen om de instelling van de ondergang te redden. Maar de scheefgegroeide situatie kon nooit helemaal worden rechtgezet. In 1998 mislukte een privatiseringspoging bij gebrek aan kandidaat-overnemers.

www.cbhk.be

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig